Bygg & Prefab

  • Totalentreprenad bygg
  • Totalentreprenader stomme
  • Byggledning
  • ABM, LOK, ABT06 , AB 04
  • Samordning
  • Stålmontage
  • Limträmontage
  • Gjutningar

Prefab är en tjänst som erbjuder färdiga byggnadskonstruktioner som är lättmonterade och lämpar sig för snabb tillverkning. Dessa prefabricerade produkter är konstruerade för att kunna användas för att skapa snabbt byggnader, strukturer eller anläggningar. Tjänsten erbjuder ett brett utbud av prefabricerade produkter som är lämpliga för många olika typer av byggprojekt. Tjänsten erbjuder också ett stort antal olika tjänster som inkluderar design och produktion av prefabricerade produkter, installation, montering och färdigställande av projekt.